MAŠE V ŽUPNIJI

 

Svete maše od 3. 7. do 10. 7. 2022

 

 3. 7. 2022

 ŠTIRINAJSTA

 NAVADNA NEDELJA

 TOMAŽ, APOSTOL

 ŽUPNIJSKI PRAZNIK,

 BISERNA IN ZLATA

 MAŠA

 Samostan

 Harije

 Sv. Peter

 

 

 

 Prem

 Sv. Jurij

  S

  G

  R

  B

  S

  G

  T

  G

   730

   800

 1000

 

 

 

 1000

 1900

 + Ana Hostnik, p.n. sosedov

 +++ Sever,   Harije 3 A

 V zahvalo za vse milosti – BISERNA MAŠA

 Za Božji blagoslov in varstvo – ZLATA MAŠA

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 Za nove duhovniške in redovniške poklice

 + Olga Matko, Dolnja Bitnja 11

 ++ Anton in Marija Rojc, Vrbica 23

 4. 7. 2022

 PONEDELJEK

 Urh, (Ulrik),

 Uroš, škof

 Samostan

 Sv. Jurij

 

 Sveta Gora

  T

  G

  B 

  S

 1800

 1900

 

 

 ++ Milka in Bernard Zidar, Avstralija

 + Boris Vrh, Rozmanova 28 B, osmi dan

 V čast sv. Juriju za zdravje in blagoslov, Levstikova 19

 +++ Volk, Zarečica 29, p.n. Dragice

 5. 7. 2022

 TOREK

 CIRIL IN METOD,

 SLOVANSKA

 APOSTOLA

 Samostan

 Sv. Jurij

 

  B

  T

  G

   700

 1900

 

 + Ferdinanda Mrak, p.n. molivk

 + Ado Muha, Levstikova 1, prva obletna

 + Rado Kovačič, Prešernova 17

 6. 7. 2022

 SREDA

 Marija Goretti,

 devica in mučenka

 Samostan

 Sv. Jurij

 

 Sveta Gora

 

  T

  G

  B

  S

 

 1800

 1900

 

 

 

 + Zora Boštjančič, Maistrova 3, p.n. sodelavk

 + Lojzka Majdič, Velika Bukovica 9, osmi dan

 + Štefanija Pugelj, Jasen 3, p.n. Nataše

 Bogu in Materi Božji v zahvalo in priprošnjo,

                                                         p.n. Jablanica 14 A

 7. 7. 2022

 ČETRTEK

 božji služabnik

 Anton Vovk, škof

 Samostan

 Sv. Jurij

 

 Harije

  B

  G

  T

  S

 1800

 1900

 

 1900

 V zahvalo in priprošnjo Materi Božji, Gregorčičeva 23 B

 ++ Marija in Jože Koren, Koseze 3

 + Alojz Matko, Zarečje 10

 ++ starši Hočevar, Stranska vas, p.n. iz ZDA

 8. 7. 2022

 PETEK

 Prokopij Palestinski,

 škof in mučenec

 DSO

 Samostan

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

  B

  T

  S

  G

 1600

 1800

 1900

 1900

 V dober namen, p.n. U. J.

 + Ivan Tomažič, Maistrova 20

 + Alan Bevčič, Maistrova 2

 + Miro, Marjeta in Mirko Frank, p.n. Vrbovo 2 B

 9. 7. 2022

 SOBOTA

 Kitajski mučenci

 Samostan

 

 Sv. Jurij

 Mala Bukovica

  S

  T

  G

  B

 1800

 

 1900

 1900

 + Sašo Rašua, Beograd, p.n. sestrične

 V zahvalo, p.n. Topolc

 +++ Vičič in Gustinčič, Zarečica 16

 + Branko Kinkela, p.n. Mala Bukovica 31

 10. 7. 2022

 PETNAJSTA

 NAVADNA NEDELJA

 Amalija (Alma),

 redovnica

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 Sv. Peter

  G

  B

  S

  G

  T

  S

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1900

 ++ Antonija in Jože Zidar, Topolc 79

 + Antonija Francetič, p.n. bistriških pevcev

 + Angela Šircelj, Harije 37

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 Za prvoobhajance, p.n. Ratečevo Brdo

 + Bernarda Rojc, Vrbica 23

 

Tedenska oznanila so vam na voljo tudi v obliki PDF dokumenta (povezava).