MAŠE V ŽUPNIJI

 

Svete maše od 5. 2. 2023 do 12. 2. 2023

 

 5. 2. 2023

 PETA

 NEDELJA

 MED LETOM

 Agata, devica in

 mučenka

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 Sv. Peter

  G

  B

  S

  G

  T

  S

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1730

 V zahvalo in priprošnjo

 +++ starši Logar in Janžič, Vrbovo 64

 +++ Vičič, Pirnat in Gombač, p.n. Harije 1

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 ++ Marija in Anton, Čelje 38

 Za duhovniške in redovniške poklice, p.n. Serra

 6. 2. 2023

 PONEDELJEK

 Japonski mučenci

 Prem

 Harije

 Sv. Jurij

 Samostan

  T

  B

  S

  G

 1700

 1700

 1730

 1900

 + Alojz Šabec, Gornja Bitnja 10 A

 + Jože Boštjančič, Harije 32, p.n. družine Celin

 + Gabrijel Boštjančič, Koseze 32

 + Milka Valenčič, p.n. Klasje

 7. 2. 2023

 TOREK

 Rihard, kralj

 Samostan

 Topolc

 Sv. Jurij

  G

  T

  S

   700

 1700

 1730

 Po Gašperjevem namenu

 + Jože Čeligoj, p.n. Anice

 +++ Logar, Vrbovo 35 A

 8. 2. 2023

 SREDA

 Jožefina Bakhita,

 sužnja

 Prem

 Sv. Jurij

 Samostan

 

  T

  S

  G

  B

 1700

 1730

 1800

 

 +++ Jenko, Gornja Bitnja 10

 + Giuliana Lakota, p.n. sestre in brata

 + Ljubica Mršnik, p.n.sosedov iz Rečice

 + Anton Čekada, Gregorčičeva 23 B

 9. 2. 2023

 ČETRTEK

 Apolonija (Polona),

 devica in mučenka

 Prem

 Sv. Jurij

 

 Samostan

  T

  G

  S

  B

 1700

 1730

 

 1800

 + duhovnik Janez Premrl

 + Nevija Mitič, Levstikova 27, osmi dan

 + Marta Liber, Stritarjeva 2, trideseti dan

 + Anton in +++ iz družine Vičič, Gornji Zemon 51

 10. 2. 2023

 PETEK

 Sholastika, devica

 in redovnica

 DSO

 Prem

 Sv. Jurij

 Samostan

  B

  T

  S

  G

 1600

 1700

 1730

 1800

 + Nevio

 + Franc Tomažič, Kilovče 9, trideseti dan

 + Stanko in družina Novak, Dolnji Zemon 75

 +++ Naglost, Grabrijanova 17

 11. 2. 2023

 SOBOTA

 Lurška Mati Božja,

 svetovni dan

 bolnikov

 Sv. Jurij

 

 Samostan

 

  S

  G

  B

  T

 1730

 

 1800

 

 + Marjan Pirih, Trubarjeva 7

 V čast Lurški Materi Božji za zdravje

 +++ Volk, Velika Bukovica 44

 + Matija Valenčič, Gubčeva 40

 12. 2. 2023

 ŠESTA

 NEDELJA

 MED LETOM

 Evlalija, mučenka

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 Podstenje

 Sv. Peter

  S

  G

  S

  B

  T

  S

  G

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1030

 1730

 ++ starši Čeligoj, Kosovelova 11

 + Jože Škrlj, Velika Bukovica 1 A

 + Milka Bubnič, Dobrepolje 12

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 +++ iz Rijavč 24

 V čast Materi Božji za zdravje

 + Ivanka Krebelj, Gabrije 5

 

Tedenska oznanila so vam na voljo tudi v obliki PDF dokumenta (povezava).