MAŠE V ŽUPNIJI

 

Svete maše od 25. 9. do 2. 10. 2022

 

 25. 9. 2022

 ŠESTIN

 DVAJSETA

 NEDELJA

 MED LETOM –

 SLOMŠKOVA IN

 KVATRNA

 Firmin, škof in

 mučenec

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 Podstenje

 Vel. Bukovica

 Sv. Peter

  G

  S

  G

  B

  T

  S

  G

  S

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1100

 1100

 1500

 + Boštjan Škrlj in duše v vicah, Topolc 47 A

 ++ Anka in Franc Mikuletič, Mala Bukovica 7

 + Alojz Torjan, Harije 33 - blagoslov

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE - KRST

 +++ Valenčič in Samsa, Prem 62 - blagoslov

 Za pokojne krajane - blagoslov

 Za žive in pokojne krajane – SHOD in KRST

 + Bojan Rutar, Dobropolje 3 - blagoslov

 26. 9. 2022

 PONEDELJEK

 Kozma in Damijan

 Prem

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

 Samostan

  T

  S

  G

  B

 1700

 1900

 1900

 1900

 +++ Požar in Žnidaršič

 + Vladimir Volk, Velika Bukovica 44, prva obletna

 + Vladimir in +++ Volk, Prešernova 16

 + Franc Konestabo, Gubčeva 58

 27. 9. 2022

 TOREK

 Vincencij Pavelski

 Samostan

 Sv. Jurij

 

  G

  S

  T

   700

 1900

 

 +++ sestre Rozalija, Marjeta in Ferdinanda

 + Slavka Boštjančič, p.n. Magde

 + Jože Mihalič, Gradišče pri Materiji

 28. 9. 2022

 SREDA

 Venčeslav (Vaclav)

 mučenec

 Samostan

 Prem

 Harije

 Sv. Jurij

  B

  T

  G

  S

 1800

 1800

 1800

 1900

 + Olga Lenarčič, p.n Šercerjeva 9

 + Ivana Vida Ambrožič, Smrje 47, trideseti dan

 + Jadran Vičič, Harije 14, osmi dan

 ++ Alojz in Ivana Avsec, Jablanica 8 A

 29. 9. 2022

 ČETRTEK

 SVETI NADANGELI

 MIHAEL, GABRIJEL

 IN RAFAEL

 Samostan

 Prem

 Sv. Jurij

 Mala Bukovica

  B

  T

  S

  G

 1800

 1800

 1900

 1900

 ++ duhovnika Ivan Maslo in Janez Premrl, p.n. molivk

 + duhovnik Janez Premrl

 + Danijel Rebec, Župančičeva 14

 +++ Jenko in Novak, Mala Bukovica 16

 30. 9. 2022

 PETEK

 HIERONIM,

 DUHOVNIK

 IN CERKVENI

 UČITELJ

 DSO

 Samostan

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

  B

  T

  S

  G

 1600

 1800

 1900

 1900

 + Dušan Grlj, p.n. Julke Grlj

 + Fani Rolih, p.n. Kastelic

 + Alojz Mršnik, Gregorčičeva 23 A

 +++ Morano in Gärtner, Stritarjeva 23

 1. 10. 2022

 SOBOTA

 Terezija Deteta

 Jezusa, devica in

 cerkvena učiteljica

 Samostan

 Harije

 Sv. Jurij

 

  T

  S

  G

  B

 1800

 1800

 1900

 

 ++ starši Renko

 ++ Rudolf in Emilija Lavrenčič, Harije 84 B

 + Nevenka Pugelj, Koseze 51

 + Jože Hrvatin, p.n. družine

 2. 10. 2022

 SEDEMIN

 DVAJSETA

 NEDELJA

 MED LETOM –

 ROŽNOVENSKA

 Angeli varuhi

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 Čelje

 Dolnji Zemon

 

 

 Sv. Peter

  S

  B

  S

  G

  T

  T

  R

 

  S

  G

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1200

 1600

 

 

 1900

 + Majda Štemberger, Maistrova 10

 + Franc Valenčič, Gubčeva 11

 Za duhovniške in redovniške poklice

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 ++ Jože in Marija Stegu, Gornja Bitnja 12

 Za žive in pokojne krajane - SHOD

 Za žive in pokojne krajane – SHOD IN

                                  BLAGOSLOV KRIŽEVEGA POTA

 +++ iz družine Škrlj, Dolnji Zemon 3

 Materi Božji v zahvalo in priprošnjo, Hrib svobode 1

 

Tedenska oznanila so vam na voljo tudi v obliki PDF dokumenta (povezava).