MAŠE V ŽUPNIJI

 

Svete maše od 15. 5. do 22. 5. 2022

 

 15. 5. 2022

 PETA

 VELIKONOČNA 

 NEDELJA -  PRVO

 SVETO

 OBHAJILO

 Zofija, mučenka

 Izidor, kmet  

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Kilovče

 Sv. Peter

 Prem

 Zarečje

 Sv. Peter

  S

  B

  G

  T

  S

  T

  G

  G

   730

   830

   900

   900

 1000

 1000

 1100

 1900

 +++ Ražem, Maistrova 6

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 +++ Filipčič in Tomažič, Dobropolje 12

 Za žive in pokojne krajane SHOD

 Za prvoobhajance in njihove družine - OBHAJILO

 +++ Gombač, Zajelšje 8

 Za žive in pokojne krajane SHOD

 + Silvo Logar, Vrbica 11, prva obletna

 16. 5. 2022

 PONEDELJEK

 Janez Nepomuk,

 duhovnik in

 mučenec

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

 Samostan

 Prem

  G

  S

  B

  T

 1900

 1900

 1900

 1930

 +++ starši Peruzin in Pavlovec, Dolnji Zemon 86

 + Alojz Vičič, Velika Bukovica 32

 V čast Materi Božji v zahvalo, Gabrije 7

 +++ starši in bratje Potepan, Mala Bukovica

 17. 5. 2022

 TOREK

 Jošt, puščavnik

 Samostan

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

  S

  G

  T

   700

 1900

 1900

 ++ Franc in Kristina Benigar, Gabrije 1

 ++Jozo in Klara in vsi +++ Mandić in Stojčević, Levstikova 19

 +++ Česnik, Župančičeva 2

 18. 5. 2022

 SREDA

 Janez I., papež

 Samostan

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

 Prem

  B

  G

  S

  T

 1800

 1900

 1900

 1930

 + Jože Mežnar, Topolc 35

 + Alojz Frank, Koper

 + Nerina Boštjančič, Jasen 2 A

 + Anton Šajn, Čelje 26, osmi dan

 19. 5. 2022

 ČETRTEK

 Krispin, redovnik

 Samostan

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

 Harije

  T

  G

  S

  B

 1800

 1900

 1900

 1900

 + Anton Mežnar, p.n. Jablanica

 + Ana Hostnik, mama sestre Cirile, trideseti dan

 +++ Logar, Jasen 23 A

 + Andrej Gombač, ZDA

 20. 5. 2022

 PETEK

 Bernardin Sienski,

 duhovnik

 DSO

 Samostan

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

  B

  T

  G

  S

 1600

 1800

 1900

 1900

 +++ Šenkinc, Bač 4

 ++ Sonja in Alojz Bradelj, p.n. Rečica 3 A

 ++ Ana in Jožef Penko, Rečica 1 C

 + Lino Urh, p.n. Mirke in Darkota

 21. 5. 2022

 SOBOTA

 Mehiški mučenci

 Samostan

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

 Mereče

  B

  G

  S

  T

 1800

 1900

 1900

 1900

 + Ivanka Krebelj, Gabrje 5, p.n. Vrh

 ++ Urška in Slavko Smrdelj, Partizanski hrib 12

 + Franc Dekleva, Pod Stražico 11

 + Jože Skok, Mereče 21

 22. 5. 2022

 ŠESTA

 VELIKONOČNA 

 NEDELJA -

 SVETA

 BIRMA

 Zofija, mučenka

 Izidor, kmet  

 Samostan

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

 Harije

 Prem

 Sv. Peter

 

 Sv. Peter

  S

  V

  B

  S

  T

  V

  G

  S

   730

   800

   830

   900

 1000

 1100

 

 1900

 V čast sv. Anastaziji za zdravje

 V čast Svetemu Duhu za birmance in njihove družine - BIRMA

 ++ starši Tomšič, Kidričeva 5

 +++ Vičič in Boštjančič, Harije 60

 +++ Strle, Prem

 V čast Svetemu Duhu za birmance in njihove družine - BIRMA

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 V dober namen, p.n. Birnškova 19

 

Tedenska oznanila so vam na voljo tudi v obliki PDF dokumenta (povezava).