Verouk

VEROUČNO LETO 2023 – 2024

 

A. ZAČETEK VEROUČNEGA LETA

Veroučno leto bomo začeli v tednu po nedelji 10. septembra. Verouk bodo letos poučevali: v Ilirski Bistrici: prvi in tretji razred sestra Cirila Hostnik, 2. razred gospa Sandra Škrlj, 4. do 6. razred gospa Jana Rolih, 7. razred gospod Stanko Fajdiga, 8. in 9. razred ter mlade gospod Gašper Naglost; na Premu: gospod Tone Ličan.

 

 

B. VPIS OTROK, ki prvič prihajajo k verouku, bo v župnišču

V ILIRSKI BISTRICI:

  • v soboto, 2. septembra, med 9.00 in 11.30;
  • v torek, 5. septembra, med 16. in 18. uro ter
  • v četrtek, 7. septembra, med 16. in 18. uro.

 

NA PREMU:

v nedeljo, 10. septembra po sveti maši na Premu.

 

VPIS K VEROUKU je potreben za vse, ki želijo pri nas prvič (na novo) obiskovati verouk. Otroka lahko vpiše samo (vsaj) eden od staršev osebno. Pri vpisu izpolni družinski list in dobi delovni ter bogoslužni zvezek. Starši za otroka, ki ni bil krščen v naši župniji, pokažejo krstni list ali vpis krsta v družinski knjižici, za otroke, ki niso iz naše župnije, pa prinesejo dovoljenje svojega domačega župnika za obiskovanje verouka pri nas. Za otroke, ki so pri nas obiskovali verouk prejšnje leto, poseben vpis ni potreben.

 

C. ZAČASNI URNIK VEROUKA

PRVI RAZRED (SPREMEMBA!):

prvi razred DK A: ponedeljek ob 15. uri

prvi razred DK B: ponedeljek ob 17. uri

prvi razred AŽ A: ponedeljek ob 16. uri

prvi razred AŽ B: ponedeljek ob 18. uri

 

OSTALI RAZREDI:

drugi razred DK: ponedeljek ob 17. uri

drugi razred : v ponedeljek ob 18. uri


tretji razred DK A: v torek ob 15. uri

tretji razred DK B: v torek ob 16. uri

tretji razred AŽ A: v torek ob 17. uri

tretji razred AŽ B: v torek ob 18. uri


četrti razred DK A: ponedeljek ob 15. uri

četrti razred DK B: torek ob 15. uri

četrti razred A: ponedeljek ob 16. uri

četrti razred B: torek ob 16. uri


peti razred DK A: ponedeljek ob 13. uri

peti razred DK B: torek ob 13. uri

peti razred AŽ A: ponedeljek ob 17. uri

peti razred AŽ B: torek ob 17. uri


šesti razred DK A: ponedeljek ob 14. uri

šesti razred DK B: torek ob 14. uri

šesti razred AŽ A: ponedeljek ob 18. uri

šesti razred AŽ B: torek ob 18. uri


sedmi razred DK A: četrtek ob 14. uri

sedmi razred DK B: četrtek ob 15. uri

sedmi razred AŽ A: četrtek ob 16. uri

sedmi razred AŽ B: četrtek ob 17. uri


osmi razred DK A: petek ob 14. uri

osmi razred DK b: petek ob 15. uri

osmi razred AŽ A: petek ob 16. uri

osmi razred AŽ B: petek ob 17. uri


deveti razred: ponedeljek ob 17. uri

 

NA PREMU

V tednu po nedelji 10. septembra približno tako, kot je bilo lansko leto.