Verouk

VEROUČNO LETO 2021 – 2022

 

A. ZAČETEK VEROUČNEGA LETA

Veroučno leto bomo začeli v tednu po nedelji 5. septembra 2021. V tednu po tej nedelji bo v župnišču vpis za vse otroke, ki se k verouku prijavljajo prvič (prvi razred in ostali), za starše otrok od 2. do 9. razreda pa bodo roditeljski sestanki.

 

1. Vpis otrok, ki prvič prihajajo k verouku bo v župnišču

 • v ponedeljek, 6. septembra, od 16.00 do 18.30;
 • v torek,7. septembra, od 16.00 do 18.30 in
 • v petek, 10. septembra, od 9.00 do 11.00.

VPIS K VEROUKU je potreben za vse, ki želijo pri nas prvič (na novo) obiskovati verouk. Otroka lahko vpiše samo vsaj eden od staršev osebno. Pri vpisu izpolni družinski list in dobi delovni ter bogoslužni zvezek. Starši za otroka, ki ni bil krščen v naši župniji, pokažejo krstni list ali vpis krsta v družinski knjižici, za otroke, ki niso iz naše župnije, pa prinesejo dovoljenje domačega župnika za obiskovanje verouka pri nas. Za otroke, ki so pri nas obiskovali verouk prejšnje leto, poseben vpis ni potreben.

 

2. Roditeljski sestanki za starše otrok od 2. do 9. razreda, na katerih bomo predstavili način izvajanja letošnjega verouka, ukrepe za omejevanje korona virusa, skušali uskladiti želje za skupine in urnik ter prisluhniti drug drugemu, bodo potekala takole:

 • za starše 2. razreda v torek, 7. 9., ob 19. uri v samostanu,
 • za starše 3. razreda v sredo, 8. 9., ob 19. uri v samostanu,
 • za starše 4. razreda v ponedeljek, 6. 9., ob 19. uri v samostanu,
 • za starše 5. razreda v torek, 7. 9., ob 17.30 v cerkvi sv. Jurija,
 • za starše 6. razreda v sredo, 8. 9., ob 17.30 v cerkvi sv. Jurija,
 • za starše 7. razreda v četrtek, 9. 9., ob 17.30 v cerkvi sv. Petra,
 • za starše 8. razreda (bodoče birmance) v petek, 10. 9., ob 17.30 v cerkvi sv. Petra in
 • za starše 9. razreda  v soboto, 11. 9., ob 17.30 v cerkvi sv. Jurija.

 

Zaradi ukrepov in glede na to prilagojenega načina verouka res prosimo, da se teh srečanj udeleži vsaj eden od staršev vsakega otroka.

 

 

B. TEDEN PO NEDELJI, 12. SEPTEMBRA

Prvi trije razredi bodo imeli v župnišču verouk po urniku (glej točko C spodaj), ki pa se po srečanjih za starše še lahko spremeni, za ostale veroučence pa bo spoved v cerkvi sv. Petra in sicer:

4 DK v ponedeljek, 13. 9., ob 16.00

4 AŽ v ponedeljek, 13. 9., ob 17.00

5 DK v torek, 14. 9., ob 15.00

5 AŽ v torek, 14. 9., ob 16.00

6 AŽ v torek, 14. 9., ob 17.00

6 DK v torek, 14. 9., ob 18.00

7 DK v četrtek, 16. 9., ob 16.00

7 AŽ v četrtek, 16. 9., ob 17.00

8 DK v petek, 17. 9., ob 15.00

8 AŽ v petek, 17. 9., ob 16.00

9 (vsi) v petek, 17. 9., ob 17.00

Če kdo res ne more ob navedenem času, lahko pride ob uri katere od drugih skupin.

 

 

C. ZAČASNI URNIK VEROUKA

V župnišču bo za prve tri razrede verouk potekal že v tednu po nedelji, 12. septembra, za vse razrede pa po nedelji, 19. septembra. Pri urniku smo upoštevali predvsem to, da bodo v veroučni skupini isti otroci, ki so v šoli v istem oddelku. Začasni urnik verouka je naslednji:

 

prvi razred DK A: torek ob 15. uri

prvi razred DK B: torek ob 16. uri

prvi razred AŽ A: torek ob 17. uri

prvi razred AŽ B: torek ob 18. uri

drugi razred DK A: ponedeljek ob 15. uri

drugi razred DK B: ponedeljek ob 16. uri

drugi razred AŽ A: v ponedeljek ob 17. uri

drugi razred AŽ B: v ponedeljek ob 18. uri

tretji razred DK A: v ponedeljek ob 15. uri

tretji razred DK B: v ponedeljek ob 16. uri

tretji razred AŽ A: v ponedeljek ob 17. uri

tretji razred AŽ B: v ponedeljek ob 18. uri

četrti razred DK A: ponedeljek ob 15. uri

četrti razred DK B: torek ob 15. uri

četrti razred A: ponedeljek ob 16. uri

četrti razred B: torek ob 16. uri

peti razred DK A: ponedeljek ob 13. uri

peti razred DK B: torek ob 13. uri

peti razred AŽ A: ponedeljek ob 17. uri

peti razred AŽ B: torek ob 17. uri

šesti razred DK A: ponedeljek ob 14. uri

šesti razred DK B: torek ob 14. uri

šesti razred AŽ A: ponedeljek ob 18. uri

šesti razred AŽ B: torek ob 18. uri

sedmi razred DK A: četrtek ob 14. uri

sedmi razred DK B: četrtek ob 15. uri

sedmi razred AŽ A: četrtek ob 16. uri

sedmi razred AŽ B: četrtek ob 17. uri

osmi razred DK A: petek ob 14. uri

osmi razred DK b: petek ob 15. uri

osmi razred AŽ A: petek ob 16. uri

osmi razred AŽ B: petek ob 17. uri

deveti razred: sobota ob 16. uri

študentska skupina: petek ob 20. uri

mladinska skupina: sobota ob 20. uri