Dejavnosti

NAŠE PRILOŽNOSTI – DEJAVNOSTI V ŽUPNIJI – NAŠE PRILOŽNOSTI

- Mladinska skupina – sobota ob 20.00, v mladinski sobi (župnišče)

- Molitvena skupina sv. Jožefa – po dogovoru med tednom, v mladinski sobi (župnišče)

- Strežniki / ministranti – sobota ob 10.00 uri, v župnišču

- Otroški cerkveni pevski zbor Zvonček – petek ob 18.00, v župnišču

- Mešani cerkveni pevski zbor Zvon – petek ob 19.30, v župnišču

Bistriški pevci – četrtek ob 18.00, v cerkvi sv. Jurija

Harijski pevci – ponedeljek ob 19.00, v cerkvi sv. Štefana

Serra klub – drugi in četrti torek v mesecu po sveti maši, v župnišču

Prenova v Duhu: druga in četrta sreda v mesecu po maši, pri sv. Juriju

Molitvena skupina učencev in apostolov Svetega Duha – ponedeljek po maši, v samostanu

Župnijska Karitas: po dogovoru

Binkoštna dvorana: zadnjo nedeljo v mesecu ob 15.00, v župnišču

Zakonski skupini – ob sobotah ob 19.00 mesečno po dogovoru, v župnišču

Biblična skupina: prva in tretja sreda v mesecu, v župnišču

Skupina Klasje – drugi in četrti četrtek ob 10.00, v samostanu

Popoldan v Trnovem – torek ob 16.00, v samostanu

Medgeneracijska skupina – vsak drugi torek v mesecu ob 16.00, v DSO

Skavti – različno po vejah; večinoma sobota ob 9.00

Slomškovo bralno priznanje – sobota ob 9.00

Svetopisemske bralne urice za najmlajše -  vsak drugi in četrti torek od 15.30 do 16.30 v samostanu

Vera in luč - tretja nedelja ob 14.00