MAŠE

Svete maše od 11. 11. do 18. 11. 2018

 11. 11. 2018

 DVAIN

 TRIDESETA

 NEDELJA

 MED LETOM

 Martin, škof

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 Sv. Jurij

  B

  G

  S

  G

  T

  S

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1730

 + Franc Benigar, p.n. Tomažinovih

 + Bernarda Prestrl, Prešernova 4 A

 + Dejan Iskra, Harije 29 B

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 +++ Čandek, Prem 31

 + Narda Bonano, Prešernova 18, trideseti dan

 12. 11. 2018

 PONEDELJEK

 Jozafat Kunčevič,

 mučenec

 Harije

 Sv. Jurij

 Samostan

  G

  S

  T

 1700

 1730

 1800

 + Danijela Boštjančič, Harije 8, osmi dan

 + Jože Hrvatin, Jablanca 3A

 +++ Perišovi, Vodnikova 16

 13. 11. 2018

 TOREK

 Stanislav Kostka,

 redovnik

 Samostan

 Sv. Jurij

 

 

  G

  S

  B

  T

   700

 1730

 

 

 ++ starši Dolgan in + Evgen Rolih, Gubčeva 7

 + Franko Kalc, Trpčane 40, osmi dan

 + Rado Kovačič, Prešernova 17

 ++ Rudi in Zora Pugelj, Koseze 69

 14. 11. 2018

 SREDA

 Nikolaj Tavelić,

 mučenec

 Sv. Jurij

 

 Samostan

 

  G

  S 

  B

  T

 1730

 

 1800

 

 + Jože Turkovič, p. n. Rozmanova 24 H

 V čast Svetemu Duhu v dober namen, p.n. Aleša Zidarja

 +++ Biolovi, Vodnikova 16

 V čast Svetemu Duhu v dober namen

 15. 11. 2018

 ČETRTEK

 Albert Veliki, škof

 Čelje

 Zarečje

 Sv. Jurij

 Samostan

  T

  G

  B

  S

 1600

 1700

 1730

 1800

 +++ Ludvik, Danica in Jože, Čelje 17

 xxxxxxx – BERA

 + Drago in vsi +++ Kovačević, Levstikova 19

 + Stano Vovk, Zarečica 29

 16. 11. 2018

 PETEK

 Marjeta Škotska,

 kraljica.

 Gertruda (Jerica),

 redovnica

 DSO

 Dobropolje

 Prem

 Sv. Jurij

 Samostan

  B

  S

  T

  G

  B

 1600

 1700

 1700

 1730

 1800

 po namenu

 + Branko Kastelic, Dobropolje 19 – BERA

 + Marija Križman

 + Jože Rutar, Podgrajska 5

 V čast Materi Božji v zahvalo, Šercerjeva 13

 17. 11. 2018

 SOBOTA

 Elizabeta Ogrska,

 redovnica

 Prem

 Sv. Jurij

 

 Samostan

  T

  G

  S

  T

 1700

 1730

 

 1800

 +++ Anton, Stanislava in Rihard Ausec, Dolnja Bitnja 6

 + Stanislav Pugel, Jasen 3

 + Vilma Čekada, p.n. Topolc

 + Bernarda Slavec, Podstenje 15

 18. 11. 2018

 TRIIN

 TRIDESETA

 NEDELJA

 MED LETOM

 Posvetitev bazilike sv.

 Petra in Pavla v Rimu

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 Sv. Jurij

  G

  S

  G

  S

  T

  S

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1730

 + Angéla in +++ Koprivnik, p.n. Jurčičeva 27

 V zahvalo, Prešernova 29

 + Tomaž Primc, Tominje 8

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 za pokojne farane

 + Narda Bonano, p.n. Serra