MAŠE V ŽUPNIJI

 

Svete maše od 28. 11. do 5. 12. 2021

 

 28. 11. 2021

 PRVA ADVENTNA

 NEDELJA –

 KARITAS

 Katarina Labouré,

 redovnica

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 Sv. Peter

  B

  S

  G

  S

  T

  G

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1730

 Za duše v vicah, p.n. Jasen 10 A

 ++ Anton in Marija Rojc, Vrbica 23

 + Jože Boštjančič, Harije 32, prva obletna

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 ++ starši Valenčič, Javorje 8

 + Antonija in Franc Bubnič, Gubčeva 46

 29. 11. 2021

 PONEDELJEK

 Saturnin, mučenec

 Harije

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

 Samostan

  G

  S

  T

  B

 1700

 1730

 1730

 1900

 + Tonči Boštjančič, Harije 22, trideseti dan

 Vsi +++ Gabrije 33

 + Ivanka Brožič, Jablanca 1 B

 + Nives Potepan, Maistrova 25

 30. 11. 2021

 TOREK

 ANDREJ, APOSTOL

 Samostan

 Harije

 Sv. Jurij

  G

  S

  T

   700

 1700

 1730

 Za ozdravitev družinskih korenin in spravo

 + Milan Torjan, Harije 33

 + Dušan Iskra, Rozmanova 37

 1. 12. 2021

 SREDA

 Karel de Foucauld,

 redovnik

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

 

 Samostan

  S

  G

  T

  B

 1730

 1730

 

 1800

 ++ starši Grl, Dolnji Zemon 92

 + Marija Šajn, Levstikova 26, trideseti dan

 ++ starši Kalc, Rozmanova 36

 + Lado Škrabolje, Rečica 3 A

 2. 12. 2021

 ČETRTEK

 Kromacij,

 škof

 Sv. Peter

 

 Sv. Jurij

 Samostan

  G

  T

  B

  S

 1730

 

 1730

 1800

 + Mara Renko, Brce 10, osmi dan

 + Stojan Močnik, Maistrova 10, osmi dan

 +++ Logar, Jasen 21

 Za duhovniške in redovniške poklice

 3. 12. 2021

 PETEK - prvi

 Fančišek Ksaver,

 duhovnik

 DSO

 Sv. Jurij

 

 Samostan

  B

  S

  T

  G

 1600

 1730

 

 1800

 +++ Zlosel, Zarečje 42

 +++ Kovačič in Rolih, Prešernova 17

 + Gregor Čehić Gerzetič, Jasen 10 A

 + Vilko Hrvatin, p.n. Ulica 7. maja 18

 4. 12. 2021

 SOBOTA

 Barbara, mučenka

 Prem

 Zarečje

 Sv. Jurij

 Samostan

  T

  G

  S

  B

 1700

 1700

 1730

 1800

 ++ Danijela in Alojz Mršnik, Dolnja Bitnja 22

 +++ stare starše Bradelj in Vodopivec, p.n. vnukinj

 + Ivanka Brne, Vrbovo 26

 + Miranda Novak, Trnovska 18, trideseti dan

 5. 12. 2021

 DRUGA ADVENTNA

 NEDELJA

 Saba (Sava),

 opat (puščavnik)

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 Sv. Peter

  B

  G

  S

  G

  T

  S

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1730

 +++ Valenčič in Dodič, p.n. Gubčeva 40 A

 + Jože Logar, Vrbovo 41, p.n. Dragice

 +++ Vičič, Harije 75

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 V varstvo Materi Božji za vnuke

 + Vidka Štumf, p.n Podstenje 17

 

Tedenska oznanila so vam na voljo tudi v obliki PDF dokumenta (povezava).