MAŠE

Svete maše od 18. 2. do 25. 2. 2018

 18. 2. 2018

 PRVA POSTNA

 NEDELJA

 Frančišek Regis,

 duhovnik in

 mučenec

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 Sv. Jurij

 B

 S

 B

 S

 T

 S

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1730

 + Stanislav Kovačič, Rečica 10

 +++ iz družine Boštjančič, Podstenje 16

 za duhovne poklice, p.n. Serra

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 + Antonija Gašperšič, Narin 68, osmi dan

 +++ iz družine Udovič, Jablanica 14

 19. 2. 2018

 PONEDELJEK

 Konrad, spokornik

 Sv. Jurij

 Samostan

 B

 S

 1730

 1800

 + Krista Vičič, Avstralija, p.n. Strma pot 6

 ++ Jenko, Rečica 2

 20. 2. 2018

 TOREK

 Jacinta in Frančišek,

 fatimska pastirčka

 Samostan

 Sv. Jurij

B

S

   700

 1730

 + Mile Benigar, Kettejeva 10, prva obletna

 +++ starši, bratje in sestre Frank, Topolc 70

 21. 2. 2018

 SREDA

 Peter Damiani, škof

 Sv. Jurij

 Samostan

 B

 S

 1730

 1800

 +++ Kosič, Prešernova 40

 +++ Miro in ostali Grbac, p.n. Mala Bukovica

 22. 2. 2018

 ČETRTEK

 SEDEŽ APOSTOLA

 PETRA

 Sv. Jurij

 

 Samostan

 B

 S

 S

 1730

 

 1800

 + Marija Koren, p.n. bratranca in sestričen

 ++ Zora in Rudi Pugelj, Koseze 65

 + Lucija Logar, Gubčeva 9, trideseti dan

 23. 2. 2018

 PETEK

 Polikarp, škof in

 mučenec

 DSO

 Sv. Jurij

 Samostan

 B

 S

 B

 1600

 1730

 1800

 za zdravje, Levstikova 38

 + Roza Grbec, Vrbovo 74

 + Lado Sgomba, Tomšičeva 4, prva obletna

 24. 2. 2018

 SOBOTA

 MATIJA (BOGDAN),

 APOSTOL

 Samostan

 Prem

 Sv. Jurij

 Samostan

 S

 T

 B

 S

 1330

 1700

 1730

 1800

 Na čast sv. Jožefu za družine

 + Silvo Boštjančič, Kilovče, prva obletna

 + Marija Jagodnik, Koseze 37, trideseti dan

 + Danica Krebelj, p.n. Bobkova 11

 25. 2. 2018

 DRUGA POSTNA

 NEDELJA -

 KVATRNA

 Valburga, opatinja

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Podstenje

 Prem

 Sv. Peter

 S

 B

 S

 B

 S

 T

 B

   730

   830

   900

 1000

 1030

 1000

 1500

 + Zora Kocjan, Vodnikova

 + Jože Škrlj, Velika Bukovica 1 A

 +++ Kljun in Boštjančič, Harije 53

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 za pokojne krajane

 +++ Čandek, Janeževo Brdo 8

 + Mirko Frank, Rozmanova 27