MAŠE

 

Svete maše od 19. 8. do 26. 8. 2018

 

 19. 8. 2018

 DVAJSETA

 NEDELJA

 MED LETOM

 Janez Eudes,

 duhovnik

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 

 Mala Bukovica

 Sv. Jurij

  G

  B

  G

  B

  I

  T

  Š

  S

   730

   830

   900

 1000

 1000

 

 1030

 1900

 + Marija Šabec, Rečica 3

 + Andrej Samsa

 + Jože Ujčič, Harije 39

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 + Emil Dekleva, Prem – BISERNA MAŠA

 Za žive in pokojne krajane – SHOD

 Za žive in pokojne krajane – SHOD, BLAGOSLOV

 ++ Mitja Cugelj in Lucijan Cetin

 20. 8. 2018

 PONEDELJEK

 Bernard, opat in

 cerkveni učitelj

 Sv. Jurij

 

 Samostan

  G

  T

  S

 1900

 

 1930

 + Marjeta Zidar, p.n. prijateljev

 + Martin Vičič, p.n. Gubčeva

 V čast Materi Božji za zdravje

 21. 8 2018

 TOREK

 Pij X., papež

 Samostan

 Vrbovo

 Sv. Jurij

 

S

G

B

T

   700

 1900

 1900

 

 V dober namen, Vrbovo

 + Stanko Štembergar, Vrbovo 8

 + Dragica Prosen, Župančičeva 8, osmi dan

 + Marija Koren, p.n. Meri Volk

 22. 8. 2018

 SREDA

 Devica Marija Kraljica

 Sv. Jurij

 

 

 Samostan

  B

  G

  S

  T

 1900

 

 

 1930

 Po namenu, Prešernova 36

 + Rado Kovačič, Prešernova 17

 Za zdravje družine Raspor

 + Nace Kalister, p.n. Topolc 35

 23. 8. 2018

 ČETRTEK

 Roza iz Lime,

 redovnica

 Sv. Jurij

 

 Samostan

  G

  S

  B

 1900

 

 1930

 + Ivana Vičič, p.n. Pavlovec

 +++ Logar in Starc, Jasen 23

 V zahvalo, Šercerjeva 13

 24. 8. 2018

 PETEK

 NATANAEL (JERNEJ),

 APOSTOL

 DSO

 Gornji Zemon

 Sv. Jurij

 Samostan

  B

  S

  G

  T

 1600

 1900

 1900

 1930

 + Jože Škrlj, Dolnji Zemon 3

 + Jože Brožič, p.n. Gornji Zemon 49

 + Marija Brožič, Dolnji Zemon 51, trideseti dan

 + Marjan Mršnik, Gubčeva 48

 25. 8. 2018

 SOBOTA

 Ludvik IX., kralj

 Sv. Jurij

 

 Samostan

  S

  G

  B

 1900

 

 1930

 + Anton Primc, Dolnji Zemon 86 A

 + Ludvik Jaksetič, Prešernova 40

 + Lidija Kandare, p.n. Rečica 3

 26. 8. 2018

 ENAINDVAJSETA

 NEDELJA

 MED LETOM

 Ivana Bichier,

 redovnica

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 Gornji Zemon

 Sv. Jurij

  G

  B

  S

  G

  T

  B

  S

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1100

 1900

 ++ starši Benigar in + Jože Majdič, Vodnikova 20

 + Jože Iskra, Strma pot 5

 + Dominik Logar, Harije 13

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 + Dušan Fatur, Kilovče 14

 Za žive in pokojne krajane – SHOD

 ++ Jože in Zofija Tomšič, Kidričeva 5