MAŠE

 

Svete maše od 20. 10. do 27. 10. 2019

 

 20. 10. 2019

 DEVETIN-

 DVAJSETA

 NEDELJA

 MED LETOM –

 MISIJONSKA

 Irena (Mira),

 mučenka

 CELODNEVNO

 ČEŠČENJE

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Jurij

 Prem

 Sv. Jurij

 

  G

  S

  B

  G

  T

  S

  T

   730

   800

   900

 1000

 1000

 1730

 

 + Vladimir Janežič, Zarečje 33

 + Stanko Uršič, Dolnji Zemon 98

 ++ starši Urh, p. n. Tominje 12 A

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 +++ Kirn, Čelje

 + Danica Krebelj, p.n. Bobkova 11

 + Bernard Primc, Luksemburg, p.n. Vrbica 25

 21. 10. 2019

 PONEDELJEK

 Uršula, devica

 Sv. Jurij

 Samostan

 Prem

  S

  G

  T

 1730

 1800

 1800

 Za šoferje in voznike, Gubčeva 48

 +++ Janežič, Zarečje 21

 +++ Valenčič, Ratečevo Brdo 12

 22. 10. 2019

 TOREK

 Janez Pavel II.,

 papež

 Samostan

 Dobropolje

 Sv. Jurij

  G

  S

  T

   700

 1700

 1730

 V zahvalo za življenje in za srečno smrt, Ulica 7. maja 18

 + Davor Kalčič, p.n. Dobropolje 12

 +++ Logar, Vrbovo 35 A

 23. 10. 2019

 SREDA

 Janez Kapistran,

 duhovnik

 Koseze

 Sv. Jurij

 Samostan

 

  G

  B

  S

  T

 1700

 1730

 1800

 

 + Tone Seketin, p.n. sester – BERA

 + Božo Ivanovič, Rozmanova 24 G

 + Boštjan Škrlj, Topolc 47 A, trideseti dan

 + Ludvik +++ Kranjc, Tomšičeva 14

 24. 10. 2019

 ČETRTEK

 Anton M. Klaret, škof

 Vel. Bukovica

 Sv. Jurij

 Samostan

 Prem

  G

  S

  B

  T

 1700

 1730

 1800

 1800

 po namenu – BERA

 + Uroš Šircelj, Rozmanova 18, trideseti dan

 + Majda Gombač, Rečica 3B

 ++ Franc in Silvo Boštjančič, Kilovče 20

 25. 10. 2019

 PETEK

 Darinka, mučenka

 DSO

 Vrbovo

 Prem

 Sv. Jurij

 Samostan

  B

  S

  T

  B

  G

 1600

 1700

 1700

 1730

 1800

 po namenu

 po namenu – BERA

 + Jože Seles, Australija, osmi dan

 + Jožefa Primc, Jasen 11, osmi dan

 + Majda Renko, Vilharjeva 5

 26. 10. 2019

 SOBOTA

 Lucijan, mučenec

 Jasen

 Smrje

 Sv. Jurij

 Samostan

  G

  T

  S

  B

 1700

 1700

 1730

 1800

 Za duše v vicah – BERA

 +++ Smrje 20 in 51

 +++ iz družine Grilj, Dolnji Zemon 50

 + Vladimir Batista, Mala Bukovica 25, prva obletna

 27. 10. 2019

 TRIDESETA

 NEDELJA

 MED LETOM –

 ŽEGNANJSKA

 Sabina, mučenka

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Jurij

 Prem

 TRSAT

  S

  B

  G

  B

  T

  S

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1600

 + Metod in ++ starši Pirih, Vilharjeva 5

 + Jože Brne, Vrbovo 26

 + Srečko Sanabor, Harije 8 B

 za žive in pokojne župljane

 ++ Jožefa in Franc Samsa, Prem 17

 + Franc Dovgan, Koseze 8