MAŠE V ŽUPNIJI

 

Svete maše od 17. 1. do 24. 1. 2021

 

 17. 1. 2021

 DRUGA NEDELJA

 MED LETOM –

 VERSKI TISK

 Anton (Zvonko),

 redovnik

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 Sv. Peter

  B

  G

  S

  G

  T

  S

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1730

 ++ Franc in Marija Rolih, p.n. Zarečje 34

 +++ iz družine Dolgan, p.n. Koseze 49

 V čast Svetemu Duhu za zdravo pamet

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 + Danica Mršnik, Dolnja Bitnja 22, trideseti dan

 + Franc Valenčič, Levstikova 53 A

 18. 1. 2021

 PONEDELJEK

 Marjeta Ogrska, kneg

 Sv. Peter

 

 Sv. Jurij

 Samostan

  S

  T

  G

  B

 1730

 

 1730

 1800

 ++ Antonija in Andrej Rolih, Zarečje 48

 + Marica Albreht, p.n. Tomšičeva 4

 + Zdravka Jukić, p.n. Bazoviška 6 A, osmi dan

 + Jožica Bubnič, p.n. sester

 19. 1. 2021

 TOREK

 božji služabnik

 Friderik Irenej Baraga,

 škof in misijonar

 Samostan

 Prem

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

  B

  T

  S

  G

   700

 1700

 1730

 1800

 + sestra Romana Zidar, p.n. Tomšičeva 4

 + Breda Tomažič, Kilovče 9

 + Anton Ujčič, Dolnji Zemon 92

 + Alenka Ocvirk, p.n. Julke

 20. 1. 2021

 SREDA

 Sebastijan in Fabijan,

 mučenca

 Sv. Peter

 

 Sv. Jurij

 Samostan

  S

  T

  G

  B

 1730

 

 1730

 1800

 + Anka Mikuletič, p.n. sodelavk Lesonita

 + Franc Mikuletič, p.n. Zlosel

 +++ iz družine Starc, p.n. Fatur

 ++ Ivanka in Viktor Gombač, Nikole Tesle 10

 21. 1. 2021

 ČETRTEK

 Agnes (Neža, Janja)

 devica in mučenka

 Sv. Peter

 

 Sv. Jurij

 Samostan

  S

  T

  G

  B

 1730

 

 1730

 1800

 + Bojana Miškič, p.n. Zarečica 12

 + Pavči Kocjan, Prešernova 25C

 + Julka Korsič, p.n. Julke

 V čast sv. Jožefu, Zarečje 41

 22. 1. 2021

 PETEK

 Vincencij (Vinko),

 diakon in mučenec

 Prem

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

 Samostan

  T

  S

  G

  B

 1700

 1730

 1730

 1800

 +++ Rolih, Gornja Bitnja 10

 + Franc Klemenčič, Rozmanova 24, prva obletna

 + Dare Majdič, p.n. hčerke Anite

 V zahvalo Materi Božji, Dolnji Zemon 88

 23. 1. 2021

 SOBOTA

 zaroka Marije in

 Jožefa

 Prem

 Sv. Peter

 Sv. Jurij

 Samostan

  T

  S

  G

  B

 1600

 1730

 1730

 1800

 + Anton Valenčič, Prem 70, prva obletna

 +++ starši Kovačič in Želko, Jasen 2 E

 + Danilo in ++ starši Novak, Levstikova 53

 ++ Edvard in Antonija Frank, Pregarje 88

 24. 1. 2021

 TRETJA

 MED LETOM –

 EKUMENSKA

 Frančišek Saleški,

 škof in cerkveni učitelj

 Samostan

 Sv. Jurij

 Harije

 Sv. Peter

 Prem

 Sv. Peter

  B

  G

  S

  G

  T

  S

   730

   830

   900

 1000

 1000

 1730

 + Jožefa Novak, Rečica 4

 + Jože Celin, Vrbovo 73

 +++ Boštjančič, Harije 32

 ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

 ++ Jože in Marija Stegu, Gornja Bitnja 12

 Vsi +++ iz družine Štembergar, Dolnji Zemon 51 A

 

Tedenska oznanila so vam na voljo tudi v obliki PDF dokumenta (povezava).