Nekaj podatkov iz življenja naše župnije za leto 2018

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo na dan 1. 1. 2018 v naši župniji 8.315 prebivalcev, od tega 515 v premskem delu župnije (leto prej 8.429), med njimi 716 otrok od 5. do 14. leta starosti (leto prej 698), od teh 43 v premskem delu župnije. Ocenjujemo, da je med vsemi prebivalci okrog 75 % krščenih.

Krščenih je bilo 27 otrok (leto prej 48, povprečje zadnjih desetih let je 38), od tega 25 doma in 2 drugod, 41 % od cerkveno poročenih staršev, 14 fantkov in 13 deklic. V zadnjih desetih letih je bilo krščenih okrog 47 % vseh rojenih otrok naše župnije, v zadnjih petih letih okrog 44 %.

Cerkvenih pogrebov je bilo 75 (leto prej 85), od teh 65 v Trnovem, 4 v Harijah, 1 v Podstenjah in 5 na Premu, 23 moških in 52 žensk. Cerkvenih pogrebov je bilo 93 %, 7 % je bilo civilnih. Previdenih je bilo 35 % umrlih (lani 38 %). V župniji smo pokopali 48 ljudi več kot jih krstili.

Pri verouku je bilo 327 otrok, od teh 26 na Prem: 305 iz naše in 22 iz sosednjih župnij. 8 naših otrok hodi k verouku v sosednje župnije. Skupaj obiskuje verouk 313 otrok iz naše župnije (lani 316) ali približno 44 % šoloobveznih otrok (lani 46 %).

Pri prvem svetem obhajilu je bilo 40 otrok (leto prej 38), 37 v Trnovem, 3 na Premu.

Zakrament svete birme je prejelo 42 naših mladih (leto prej 27).

Zakrament svetega zakona je sklenilo 5 parov: 3 doma in 2 drugje (leto prej 10).

Pri nedeljskih svetih mašah je bilo povprečno (spomladansko in jesensko štetje) 792 ljudi (leto prej 778), kar je nekaj več kot 9 % prebivalcev in nekaj manj kot 13 % krščenih. Med nedeljniki je bilo 183 moških (23 %, lani 22 %), 398 žensk (50 %, lani 52 %) in 211 otrok (27 % med vsemi, lani 25%, ali 67 % veroučencev, lani 62 %); pri sv. Juriju 396 ljudi (lani 361), od teh v soboto 124 (lani 106), pri sv. Petru 206 (lani 215), v samostanu 92 (lani 89), v Harijah 58 (lani 73) in na Premu 40 (lani 42).

V katehumenatu (proces priprave odraslih na krst in krščansko življenje) imamo dve katehumene, iz Katoliške Cerkve sta izstopila dva krščena.

nalagam novice...