V današnji Božji besedi beremo, da so se apostoli nekoč prepirali med seboj o tem, kdo med njimi je največji, a Jezus na sredino med nje postavi otroka. Kako pomenljivo dejanje! Ali ni hotel s tem pokazati, kam otrok v resnici spada – v sredino, v središče naše pozornosti, ljubezni, zanimanja, skrbi in prizadevanja. In kakšno mesto ima v današnji slovenski družbi ljubezen do otroka, spoštovanje njegovega nedotakljivega dostojanstva vse od spočetja naprej? Prosimo Božje pomoči, da ponovno postavimo otroka medse in v Jezusovem nauku najdemo prave poudarke za življenje.                          

Po: Ozare – TV Slovenija, 1997

Z vero v Bogu spoznavamo našega usmiljenega Očeta, ki nas ljubi in se ljubeče sklanja k nam. Tako je vera za nas zares luč. Luč, ki nam sveti na poti življenja in nam prinašala upanje, ko gre za našo osebno ali za našo skupno prihodnost! Globoka in trdna osebna vera je človeku luč tudi takrat, ko se, bodisi osebno ali povezani v to ali ono skupnost, znajdemo v najrazličnejših teminah, sencah in strahovih, ki nam jih prinaša življenje.

Blaženi škof Anton Martin Slomšek – prosi za nas, za naš slovenski narod in za Cerkev na Slovenskem!

 /po: radio.ognjisce.si/

nalagam novice...