Verouk

VEROUČNO LETO 2019 – 2020

 

Vpis k verouku je potreben za vse, ki želijo pri nas prvič (na novo) obiskovati verouk. Vpis bo potekal v prostorih župnišča v sredo, 4. 9., od 16.30 do 18.30, v petek, 6. 9., od 15.00 do 17.00 ter v soboto, 7. 9., od 9.00 do 11.00. Otroka lahko vpiše samo vsaj eden od staršev osebno. Pri vpisu izpolni družinski list, in odda dar za stroške verouka (glej tabelo spodaj), dobi delovni zvezek in bogoslužni zvezek. Starši za otroka, ki ni bil krščen v naši župniji, pokažejo krstni list ali vpis krsta v družinski knjižici, za otroke, ki niso iz naše župnije, pa prinesejo dovoljenje domačega župnika za obiskovanje verouka pri nas.

Za otroke, ki so pri nas obiskovali verouk prejšnje leto, poseben vpis ni potreben.

PRVI TEDEN je verouk za otroke 4. do 9. razreda po posebnem urniku (glej tabelo spodaj), DRUGI TEDEN pa za vse razrede ZAČASNI URNIK PO SKUPINAH (glej tabelo spodaj), ki ga začnemo v ponedeljek, 9. septembra. Ta, drugi teden, otroci prinesejo od staršev podpisano spričevalo, prejmejo učbenik, delovni zvezek in bogoslužni zvezek, ter oddajo dar za stroške verouka (glej tabelo spodaj).

V prvih treh razredih je za vsakega veroučenca obvezen delovni zvezek, v kasnejših razredih pa sta obvezna delovni zvezek in učbenik. Za vse veroučence je obvezen tudi bogoslužni zvezek. Učbenike si otroci lahko pridobite tudi pri starejših veroučencih. Družinam z veroučenci prvih dveh trijad močno priporočamo revijo MAVRICA, ki si jo družine lahko naročite po prijavnici, ki jo boste dobili pri prvih urah.

Otroke spodbujamo in vabimo, da se vključijo v otroški pevski zbor ZVONČEK, k skavtom, k strežnikom in k Slomškovemu bralnemu priznanju. Starše in mlade (že deveti razred) pa vabimo k prepevanju pri MePZ ZVON in drugih zborih, k sodelovanju v skupini bravcev Božje besede, v delu Karitas ali v skupini tistih, ki skrbijo za okrasitev in čistočo naših cerkva.

Urnik verouka je objavljen na oglasni deski in tudi tukaj spodaj. Če je za naveden čas težava glede obiskovanja verouka, se v dogovoru s katehetom (katehistinjo) lahko dogovorite za obiskovanje verouka pri drugi skupini istega letnika ali za drug termin verouka (vendar to zadnje le v okviru možnosti kateheta in ob soglasju drugih staršev skupine).

Blagoslov veroučnih (šolskih) torb bo v nedeljo, 15. septembra ob 10. uri v cerkvi sv. Jurija. Vabljeni vsi starši in otroci. Naj Gospod obilno blagoslovi novo veroučno leto in pomnoži našo ljubezen in vero!

 

ZAČASNI URNIK VEROUKA 2019 - 2020 – PRVI TEDEN (2. do 6. 9.)

 

 RAZRED

 DAN

 URA

 četrti DK

 ponedeljek

 14.00

 četrti AŽ

 ponedeljek

 16.00

 peti DK

 četrtek

 15.00

 peti AŽ

 ponedeljek

 18.00

 šesti DK

 ponedeljek

 15.00

 šesti AŽ

 ponedeljek

 17.00

 sedmi DK

 četrtek

 14.00

 sedmi AŽ

 četrtek

 17.00

 osmi DK

 četrtek

 16.00

 osmi AŽ

 četrtek

 18.00

 deveti

 petek

 17.00

 

 

 

ZAČASNI URNIK VEROUKA 2019 - 2020 – DRUGI TEDEN (9. do 13. 9.)

 

RAZRED

ŠOLA

ODDELEK

DAN IN URA

KATEHET

PRVI

A

TOREK                -   16.00

s. Cirila Hostnik

B

TOREK                -   17.00

s. Cirila Hostnik

DK

vsi

TOREK                -   15.00

s. Cirila Hostnik

DRUGI

A

PONEDELJEK     -   16.00

s. Cirila Hostnik

B

PONEDELJEK     -   17.00

s. Cirila Hostnik

DK

vsi

PONEDELJEK     -   15.00

s. Cirila Hostnik

TRETJI

A

PONEDELJEK     -   16.00

s. Marjetka Jeralič

B

PONEDELJEK     -   17.00

s. Marjetka Jeralič

DK

vsi

PONEDELJEK     -   15.00

s. Marjetka Jeralič

ČETRTI

A

PONEDELJEK     -   15.00

Jana Rolih

B

PONEDELJEK     -   16.00

Jana Rolih

DK

vsi

PONEDELJEK     -   14.00

Jana Rolih

PETI

A

TOREK                -   15.00

Jana Rolih

B

TOREK                -   16.00

Jana Rolih

DK

vsi

PONEDELJEK     -   13.00

Jana Rolih

ŠESTI

A

PONEDELJEK     -   17.00

Jana Rolih

B

TOREK                -   17.00

Jana Rolih

DK

vsi

TOREK                -   14.00

Jana Rolih

SEDMI

A

ČETRTEK            -   16.00

Stanko Fajdiga

B

ČETRTEK            -   17.00

Stanko Fajdiga

DK

A

ČETRTEK            -   13.00

Stanko Fajdiga

DK

B

ČETRTEK            -   14.00

Stanko Fajdiga

OSMI

A

PETEK                 -   16.00

Gašper Naglost

B

PETEK                 -   17.00

Gašper Naglost

DK

A

ČETRTEK            -   16.00

Gašper Naglost

DK

B

ČETRTEK            -   17.00

Gašper Naglost

DEVETI

AŽ+DK

vsi

ČETRTEK           -    18.00

Gašper Naglost

 

 

 Pevski zbor Zvonček: sreda ob 17.00

Strežniki: Sobota ob 10.00

Slomškovo bralno priznanje: sobota ob 9.00

Skavti: sobote ob 9.00

Mladi – srednja šola: sobota ob 19.30

Mladi – študentje in poklici: petek ob 21.00

 

 

 

 

STROŠKI ŽUPNIJE ZA VEROUK 2019 - 2020

A.     STROŠKI UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN BOGOSLUŽNIH ZVEZKOV NA VSAKEGA VEROUČENCA

RAZRED

NASLOV

 

 

 

PRVI

Praznujemo in se veselimo

Del. zvezek in spričev. 11€

Bogoslužni zv. 3€

14 €

DRUGI

Praznujemo z Jezusom

Delovni zvezek 10€

Bogoslužni zv. 3€

13 €

TRETJI

Kristjani praznujemo skupaj

Delovni zvezek 10€

Bogoslužni zv. 3€

13 €

ČETRTI

Pot v srečno življenje

Učbenik 8€ in del. zv. 6€

Bogoslužni zv. 3€

17 €

PETI

Znamenja na poti k Bogu

Učbenik 8€ in del. zv. 6€

Bogoslužni zv. 3€

17 €

ŠESTI

Skupaj v novi svet

Učbenik 8€ in del. zv. 6€

Bogoslužni zv. 3€

17 €

SEDMI

Kdo je ta?

Učbenik 8€ in del. zv. 6€

Bogoslužni zv. 3€

17 €

OSMI

Izbrani – potovanje k birmi

Gradivo 5 €

Bogoslužni zv. 3€

  8 €

 

B. OSTALI PREDVIDENI STROŠKI (KATEHISTINJE, OGREVANJE IPD.) NA VSAKEGA VEROUČENCA

materialni stroški

7 €

katehistinje

31 €

SKUPAJ NA VEROUČENCA

38 €

Župnija stroške pokrije iz darov vas staršev in iz darov, ki jih (vsi) verniki darujete kot miloščino pri maši. Skupaj zmoremo. Zato starše vabimo, da darujete za stroške verouka po svojih zmožnostih. Če bi vsak daroval za stroške učbenika, delovnega zvezka in bogoslužnega zvezka v celoti, poleg tega pa še 10 € za druge stroške (za prvega veroučenca iz družine, za drugega otroka      pa 5 €), bi to skupaj pomenilo približno 38 % stroškov. Vabimo, da svoje darove za delno pokritje stroškov verouka oddate pri urah verouka v drugem tednu (od 9. do 15. septembra). Hvala za vsak vaš dar.

Stanko Fajdiga, župnik