Verouk

VEROUČNO LETO 2017 – 2018

Vpis k verouku je potreben za vse, ki želijo pri nas prvič (na novo) obiskovati verouk. Vpis bo potekal v prostorih župnišča v torek, 5. 9., od 15.00 do 18.00 in v sredo, 6. 9., od 16.00 do 18.00. Otroka lahko vpiše samo vsaj eden od staršev osebno. Pri vpisu izpolni družinski list, in odda dar za stroške verouka (glej tabelo spodaj), dobi delovni zvezek in bogoslužni zvezek. Starši za otroka, ki ni bil krščen v naši župniji, pokažejo krstni list ali vpis krsta v družinski knjižici, za otroke, ki niso iz naše župnije, pa prinesejo dovoljenje domačega župnika za obiskovanje verouka pri nas.

Za otroke, ki so pri nas obiskovali verouk prejšnje leto, vpis ni potreben.

Verouk začnemo po začasnem urniku (glej tabelo spodaj) v ponedeljek, 4. septembra. K prvi uri otroci prinesejo od staršev podpisano spričevalo, prejmejo učbenik (in delovni zvezek) ter bogoslužni zvezek, ter oddajo dar za stroške verouka (glej tabelo spodaj).

V prvih treh razredih je za vsakega veroučenca obvezen delovni zvezek, v kasnejših razredih pa sta obvezna delovni zvezek in učbenik. Za vse veroučence je obvezen tudi bogoslužni zvezek. Učbenike si lahko pridobite tudi od starejših veroučencev. Družinam z veroučenci prvih dveh trijad močno priporočamo revijo MAVRICA, ki si jo družine lahko naročite po prijavnici, ki jo boste dobili pri prvih urah.

Otroke spodbujamo in vabimo, da se vključijo v otroški pevski zbor ZVONČEK, k skavtom, k strežnikom in k Slomškovemu bralnemu priznanju. Starše in mlade (že deveti razred) pa vabimo k prepevanju pri MePZ ZVON, k sodelovanju v skupini bravcev Božje besede, v delu Karitas ali v skupini tistih, ki skrbijo za okrasitev in čistočo naših cerkva.

Urnik verouka je objavljen na oglasni deski in tudi tukaj spodaj. Če je za naveden čas težava glede obiskovanja verouka, se v dogovoru s katehetom (katehistinjo) lahko dogovorite za obiskovanje verouka pri drugi skupini istega letnika ali za drug termin verouka (vendar to zadnje le v okviru možnosti kateheta in ob soglasju drugih staršev skupine).

Blagoslov veroučnih (šolskih) torb bo v nedeljo, 10. 9. 2016 ob 10. uri v župnijski cerkvi sv. Petra. Vabljeni vsi starši in otroci. Naj Gospod obilno blagoslovi novo veroučno leto in pomnoži našo ljubezen in vero!

ZAČASNI URNIK VEROUKA 2017 - 2018 – od 11. 9. 2017 dalje

RAZRED

ŠOLA

ODDELEK

DAN IN URA

KATEHET

PRVI

A

TOREK                -   16.00

s. Cirila Hostnik

B

TOREK                -   17.00

s. Cirila Hostnik

DK

vsi

TOREK                -   15.00

s. Cirila Hostnik

DRUGI

A

PONEDELJEK     -   16.00

s. Cirila Hostnik

B

PONEDELJEK     -   17.00

s. Cirila Hostnik

DK

vsi

PONEDELJEK     -   15.00

s. Cirila Hostnik

TRETJI

A

PONEDELJEK     -   16.00

s. Martina Radež

B

PONEDELJEK     -   17.00

s. Martina Radež

DK

vsi

PONEDELJEK     -   15.00

s. Martina Radež

ČETRTI

A

PONEDELJEK     -   15.00

Jana Rolih

B

PONEDELJEK     -   16.00

Jana Rolih

DK

vsi

PONEDELJEK     -   13.00

Jana Rolih

PETI

A

TOREK                -   15.00

Jana Rolih

B

TOREK                -   16.00

Jana Rolih

DK

A

PONEDELJEK     -   14.00

Jana Rolih

DK

B

TOREK                -   13.00

Jana Rolih

ŠESTI

A

PONEDELJEK     -   17.00

Jana Rolih

B

PONEDELJEK     -   17.45

Jana Rolih

DK

A

TOREK                -   17.00

Jana Rolih

DK

B

TOREK                -   14.00

Jana Rolih

SEDMI

A

ČETRTEK            -   16.00

Stanko Fajdiga*

B

SREDA                -   16.00

Stanko Fajdiga*

DK

vsi

ČETRTEK            -   13.15

Stanko Fajdiga*

OSMI

A

PETEK                 -   16.00

Stanko Fajdiga*

B

PETEK                 -   17.00

Stanko Fajdiga*

DK

vsi

PETEK                 -   15.00

Stanko Fajdiga*

DEVETI

AŽ+DK

vsi

PONEDELJEK    -    16.15

Stanko Fajdiga*

* Še ni dogovorjeno, ker ne vemo, kdo pride v župnijo

 

 Urnik drugih dejavnosti in skupin v župniji je na vpogled pod zavihkom "DEJAVNOSTI".

 

STROŠKI ŽUPNIJE ZA VEROUK 2017 - 2018

 

A.     STROŠKI UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN BOGOSLUŽNIH ZVEZKOV

NA VSAKEGA VEROUČENCA 2017 - 2018

RAZRED

NASLOV

 

 

 

PRVI

Praznujemo in se veselimo

Del. zvezek in spričevalo 11€

Bogoslužni zv. 3€

14€

DRUGI

Praznujemo z Jezusom

Delovni zvezek 9€

Bogoslužni zv. 3€

12€

TRETJI

Kristjani praznujemo skupaj

Delovni zvezek 10€

Bogoslužni zv. 3€

13€

ČETRTI

Pot v srečno življenje

Učbenik 8€ in del. zv. 5€

Bogoslužni zv. 3€

16€

PETI

Znamenja na poti k Bogu

Učbenik 8€ in del. zv. 5€

Bogoslužni zv. 3€

16€

ŠESTI

Skupaj v novi svet

Učbenik 8€ in del. zv. 5€

Bogoslužni zv. 3€

16€

SEDMI

Kdo je ta?

Učbenik 8€ in del. zv. 5€

Bogoslužni zv. 3€

16€

OSMI

YOUCAT - BIRMA

Učbenik 11€

Bogoslužni zv. 3€

14€

 

B. OSTALI PREDVIDENI STROŠKI (KATEHISTINJE, OGREVANJE IPD.) NA VSAKEGA VEROUČENCA

materialni stroški

7 €

katehistinje

26 €

SKUPAJ NA VEROUČENCA

33 €

 

Župnija stroške pokrije iz darov vas staršev in iz darov, ki jih (vsi) verniki darujete kot miloščino pri maši. Skupaj zmoremo. Zato starše vabimo, da darujete za stroške verouka po svojih zmožnostih. Če bi vsak daroval za stroške učbenika (in delovnega zvezka) ter bogoslužnega zvezka v celoti, poleg tega pa še 5 € za druge stroške, kakor je bila navada v prejšnjih letih, bi to skupaj pomenilo približno 43 % stroškov. Vabimo, da svoje darove za delno pokritje stroškov verouka oddate pri prvih urah verouka. Hvala za vsak vaš dar.

Stanko Fajdiga, župnik