OBVESTILA

 • Veselimo se s prebivalci Male Bukovice, ki so tako solidarno in tudi udarniško poskrbeli za obnovitev  glavnega oltarja sv. Roka, za nov tlak v prezbiteriju in za nov oplesk. Zahvala restavratorki ge. Nataši Lapanja Jazbec s sodelavci in gospodu škofu za blagoslov in sveto mašo. Veselimo se tudi s prebivalci Prema, ki danes praznujejo 150 letnico svoje cerkve sv. Helene. Veselimo se z duhovnikom jubilantom biseromašnikom gospodom Ivanom Premrlom, ki praznuje 60 letnico duhovništva.
 •  
 • Bog povrni za današnje darove pri ofru za potrebe naše župnijske cerkve.
 •  
 • Ta teden bo v naši župniji v znamenju Oratorija, s katerim bomo začeli jutri ob 9. uri. Vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro bo okrog župnišča in v njem otroški in mladinski živ-žav, v nedeljo pa skupna sveta maša ob 10. uri pri sv. Petru. Hvala tudi za kakšno zelenjavo, sadje in kakšno sladkarijo.
 •  
 • Za obnovo župnijske cerkve sv. Petra smo zbrali skoraj 60.000 €. Bog povrni vsem darovalcem. Ob praznikih in medsebojnih obiskih vas vabimo, da zgibanke s položnicami ponudite tudi svojim rojakom in sorodnikom in jih nagovorite za pomoč pri obnovi. Hvala.
 •  
 • V soboto, 8. 9., bo na Sveti gori škofijski molitveni dan za duhovne poklice. Že se lahko prijavite za avtobusni prevoz. Pridite, molimo!
 •  
 • Krst: Ana Ljubič, Mala Bukovica. Družino priporočamo v molitev.
 •  
 • Oklici: Poročiti se želita Andrej Škrabolje, rojen leta 1974, in Barbara Šömen, rojena leta 1972, oba z bivališčem v Cerkljah na Gorenjskem. Priporočamo ju v molitev.
 •  
 • Naši rajni: + Dragica Prosen, Župančičeva 8. Gospod, daj ji večni pokoj!
 •  
 • Namesto cvetja ob pogrebu + Lojzeta Tomažiča Tomažinovi darovali za cerkev sv. Petra 50 €. Bog povrni!
 •  
 • Čiščenje in krašenje cerkve sv. Petra: TOMŠIČEVA ulica.