MOLITVE ZA ZDRAVJE

1. Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa

2. Rožni venec Božjega usmiljenja

3. Litanije svetega Roka (zavetnik zoper kužne bolezni)

4. Rožni venec svetega Roka

5. Papež Frančišek: molitev k Mariji za zdravje

6. Molitev evropskih škofov

7. Molitev k Lurški Materi Božji

8. Kako prejemamo duhovno obhajilo?

9. Kako prejeti Božje odpuščanje brez duhovnika?

10. Tri prošnje za ureditev sedanjih razmer

11. Družinski križev pot

12. Križev pot v času epidemije koronavirusa

13. Molitev, ko ne morem k sveti maši 

1. MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

 

Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo te, podeli vsem, ki zaradi epidemije trpijo, zdravje, potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Sv. Kozma in Damijan, zavetnika zdravstvenih delavcev in farmacevtov -  prosita za nas.

Sv. Jurij, zavetnik bolničarjev in priprošnjik v stiski – prosi za nas.

Sv. nadangel Mihael, zaščitnik proti Hudemu duhu – prosi za nas.

Sv. Peter, zavetnik naše župnije – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

Na vrh strani


 

2. ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

 

POVEZAVA do YouTube posnetka.

 

Na vrh strani


 

3. LITANIJE SVETEGA ROKA

 

Gospod, usmili se

Kristus, usmili se

Gospod, usmili se

 

Kristus, sliši nas

Kristus, usliši nas

 

Bog Oče nebeški, – usmili se nas.

Bog Sin, Odrešenik sveta

Bog Sveti Duh

Sveta Trojica, en sam Bog

 

Sveta Marija, – prosi za nas.

Sveta Jožef

Sveti Peter, zavetnik naše župnije

 

Sveti Rok, veliki Božji prijatelj – prosi za nas.

Sveti Rok, zvesti Jezusov posnemovalec

Sveti Rok, zgled evangeljske čistosti

Sveti Rok, ljubitelj evangeljskega uboštva

Sveti Rok, vzor evangeljske pokorščine

Sveti Rok, dosleden v krepostih

Sveti Rok, pribežališče bolnikov

Sveti Rok, moč slabotnih

Sveti Rok, zdravnik kužnih bolnikov

Sveti Rok, opora zdravstvenim delavcem

Sveti Rok, vzornik krepostnega življenja

Sveti Rok, zgled ljubezni do bližnjih

Sveti Rok, navdih zdravstvenim delavcem

Sveti Rok, rešitelj v času kuge in drugih nalezljivih bolezni

Sveti Rok, obramba ob izbruhu epidemije hudih bolezni

Sveti Rok, naš mogočni priprošnjik

Sveti Rok, tolažba umirajočim

 

Mi grešniki, - prosimo te usliši nas.

Na priprošnjo svetega Roka, Gospod, usliši naše zaupne molitve

Na priprošnjo svetega Roka nas varuj nalezljivih bolezni

Na priprošnjo svetega Roka nam daj zdravilo za dušo in telo

Na priprošnjo svetega Roka nam bodi tolažba v naših stiskah

Na priprošnjo svetega Roka nam pomagaj zdržati v težavah in preizkušnjah

Na priprošnjo svetega Roka nam utrdi zaupanje v tvojo previdnost

Na priprošnjo svetega Roka nam daj milost iskrenega kesanja

Na priprošnjo svetega Roka nam podeli moč za spreobrnjenje

Na priprošnjo svetega Roka nas navdihuj za dela ljubezni do bližnjih

Na priprošnjo svetega Roka naj napredujemo v dobrem

Na priprošnjo svetega Roka naj živimo dosledno krščansko življenje

Na priprošnjo svetega Roka nam podeli srečno zadnjo uro.

Na priprošnjo svetega Roka, Gospod,  milostno usliši naše prošnje.

 

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

 

Prosi za nas, sveti Rok, naš mogočni priprošnjik.

Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

Molimo. Vsemogočni veči Bog! V svoji previdnosti si nam svetega Roka dal za mogočnega priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih, svojim vernim pa si v težkih trenutkih zgodovine na njegovo priprošnjo vedno delil tolažbo, pomoč in zdravje. Pomagaj nam tudi zdaj, ko je zaradi epidemije koronavirusa ogroženo zdravje in življenje številnih ljudi doma in po svetu. Varuj nas in reši strahu pred okužbo. Daj dovolj moči zdravstvenim delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike. Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili zgledu svetega Roka in po svojih močeh pomagali vsem, ki potrebujejo našo pomoč in bližino.  Naj zdravi na duši in telesu nenehno slavimo tvojo dobroto. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Na vrh strani


 

4. ROŽNI VENEC SVETEGA ROKA

 

Moli se kot običajni rožni venec (Apostolska vera, očenaš, 3x zdravamarija, 5 desetk), pri besedah 'tvojega telesa, Jezus' se doda:

 

1. ki nam poživi vero

2. ki nam utrdi upanje

3. ki nam vžgi ljubezen

 

1, ki naj nam na  priprošnjo svetega Roka da spoznati naše grehe.

2. ki naj nam na priprošnjo svetega Roka podeli milost iskrenega kesanja

3. ki naj nam na priprošnjo svetega Roka pomaga ljubiti Boga in bližnje

4. ki naj nas na priprošnjo svetega Roka varuje kuge in vseh nalezljivih bolezni.

5. ki naj nas na priprošnjo svetega Roka varuje nagle in neprevidene smrti.

 

Na vrh strani


 

5. Papež Frančišek: Molitev k Mariji za zdravje

O Marija,
ti vedno svetiš na naši poti
kot znamenje zveličanja in upanja.
Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov,
ki si bila pod križem pridružena Jezusovi bolečini
in ohranila svojo vero trdno.
Ti, rešitev rimskega ljudstva,
veš kaj potrebujemo
in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela,
da se bo kot v Galilejski Kani
spet lahko vrnilo veselje in praznovanje
po tem trenutku preizkušnje.
Pomagaj nam Mati Božje Ljubezni
oblikovati se po Očetovi volji
in storiti to, kar nam bo rekel Jezus,
ki je sprejel nase naše trpljenje
in si je naložil naše bolečine,
da bi nas preko križa povedel
k veselju vstajenja. Amen.

Pod tvoje varstvo pribežimo
Sveta Božja Porodnica.
Ne zavrzi naših prošenj v naših preizkušnjah,
temveč reši nas vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica

papež Frančišek, 11. 3. 2020

 

Na vrh strani


 

6. Molitev evropskih škofov

Bog, naš Oče, vsemogočni in usmiljeni Stvarnik sveta,

iz ljubezni do nas si svojega Sina poslal na svet kot zdravnika naših duš in teles.

V tem težkem času zmede in strahu poglej na svoje otroke,

ki se na številnih krajih Evrope in sveta k Tebi zatekajo po pomoč, rešitev in tolažbo.

Reši nas bolezni in strahu,

ozdravi naše bolnike,

potolaži njihove družine.

Daj modrost našim voditeljem,

moč in nagrado našim zdravnikom, medicinskim sestram in prostovoljcem,

večno življenje vsem pokojnim.

Ne zapusti nas v tem času preizkušnje,

ampak reši nas vsega zla.

To prosimo Tebe, ki s Sinom in Svetim Duhom

živiš in kraljuješ na vekov veke.

 Amen

 

Na vrh strani


 

7. Molitev k Lurški Materi Božji

Marija, vse nas imaš neskončno rada. Tvoje materinsko Srce nas razume v naši veliki stiski. Vse nas, ki smo doma, v bolnišnicah, domovih za ostarele in drugje, nas blagoslavljaš. V Lurdu si tolikim izprosila notranjega miru, telesnega in dušnega zdravja. Po lurški Bernardki si se dotaknila človeštva in še danes deliš toliko milosti.

Prosi pri Jezusu, največjem Zdravniku, za vse obolele ob epidemiji z virusom in obolele z drugimi boleznimi. Naj s hvaležnostjo in ponižnostjo sprejemajo pomoč bližnjega. Preizkušnje naj jih utrjujejo v veri, upanju in ljubezni.

Blagoslovi, Marija, tudi vse zdravstveno osebje, spremljevalce, pomočnike, domače in vse, ki so blizu tem, ki potrebujejo pomoč. Napolni jih z veseljem, srčnostjo in ljubeznijo, z zavedanjem, da kar storijo svojemu bližnjemu, storijo Bogu. Naj se s tem veča tudi zaupanje v Božje varstvo in spremljanje.

Jezus, nismo pozabili na Tvoje besede: »Niti las se vam ne bo skrivil, če ne bo to Božja volja!«

S tem zaupanjem, ponižnostjo in vdanostjo stopamo k tebi, Lurška Mati Božja, naša priprošnjica pri Bogu.

Lurška Mati Božja, prosi za nas! Sveti Jožef, prosi za nas! Sveta Bernardka Lurška, prosi za nas! Vsi naši krstni zavetniki, prosite za nas! Vsi slovenski blaženi in Božji služabniki in služabnice, prosite za nas!

 

Na vrh strani


 

8. Kako prejemamo duhovno obhajilo?

 

Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

Če nikakor ni mogoče, da bi sodelovali pri sveti maši in prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki. 

Možna in priporočena oblika:

1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.

2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.

3) Preberemo evangelij dneva.

4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori in kakšne občutke prebuja v vas).

5) Zmolimo veroizpoved.

6) Sledi duhovno obhajilo.

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

(Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

6) Molitev končamo z znamenjem križa.

 

Msgr. dr. Marjan Turnšek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vrh strani


 

9. Kako prejeti Božje odpuščanje brez duhovnika?

 

Apostolska penitenciarija je danes izdala odlok o popolnem odpustku. Tega lahko prejmejo bolniki s koronavirusom, zdravstveni delavci, družinski člani in vsi drugi, ki molijo zanje. Penitenciarija v spremnem besedilu opominja tudi na možnost skupinske odveze. Papež je sicer že pri jutranji maši govoril o tem, kako živeti ta post, ko pred veliko nočjo ni mogoče niti k spovedi.

Slovenska škofovska konferenca je jasna. Spovedi so do nadaljnjega odpovedane, v primeru smrtne nevarnosti le ob upoštevanju vseh navodil, po telefonu so izrecno prepovedane. »Če bi jaz to delal po telefonski liniji, po skypu ali po čemerkoli drugem, potem ne omogočam okolja tajnosti. Ni treba, da razlagam, zakaj. Mi vztrajamo pri tem, da spoved mora biti v popolni tajnosti, tega pečata tajnosti ne sme niče razbiti. Pri telefonu bi bilo to že vnaprej kršeno,« v svojem video komentarju pojasnjuje duhovnik Janez Evangelist Rus.

Kaj pa je vseeno mogoče storiti, da se vrnemo v območje Božje milosti? Papež odgovarja: »Delaj to, kar pravi katekizem, ki je zelo jasen. Če ne najdeš nobenega duhovnika, pri katerem bi se spovedal, se pogovori z Bogom, ki je tvoj oče, in mu povej resnico: »Gospod, storil sem to, to in to... Oprosti mi«. Prosi ga za odpuščanje z vsem srcem, zmoli kesanje in mu obljubi: »Pozneje se bom spovedal, odpusti mi pa kar zdaj«. In takoj se boš vrnil v območje Božje milosti. Sam se lahko približaš Božjemu odpuščanju, kot uči katekizem, ne da bi imel dostop do duhovnika. Sedaj je pravi trenutek za to. Po dobro opravljenem kesanju bo naša duša postala bela kakor sneg.«

Janez Evangelist Rus v video komentarju še dodaja: »Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nadvse, se to imenuje popolno kesanje ali kesanje iz ljubezni. Takšno kesanje odpušča male grehe, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov, če vsebuje trdni sklep čim prej pristopiti k zakramentalni spovedi. Meni se zdi tukaj jasno rečeno vse, kar moramo vedeti.«

Postni petki so povezani s križevim potom. Kakšne so tu ideje? »Na internetu boste našli zelo veliko dobrih in lepih molitev. In imate ogromno podob križevega pota. Lahko si jih natisnete in obesite na steno oziroma izpostavite po stanovanju ter molite pred temi podobami,« je povedal murskosoboški škof Peter Štumf, ki starejšim svetuje, naj križev pot zmolijo s prijatelji prek telefona. Kot je ob tem dejal, je križev pot premišljevalna molitev, ki predvsem v teh časih preizkušanim in tistim, ki pomagajo preizkušanim, ponuja Veronikin prt, molitev, da jih okrepimo v njihovih močeh.

Po papeževih besedah se iz teh razmer lahko izvlečemo samo z duhom solidarnosti. V telefonskem intervjuju za italijanski dnevnik La Stampa je dejal, da bo po tem obdobju koronavirusa podobno kot po vojni. Začeti pa bomo morali na štirih temeljih: koreninah, spominu, bratstvu in upanju.

 

POVEZAVA do papeževega nagovora na to temo.

 

Na vrh strani


 

10. Tri prošnje za ureditev sedanjih razmer:

 

1. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov v naši domovini ter njihovih svojcev.

2. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.

3. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

 

Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

 

Na vrh strani


 

11. Družinski križev pot

POVEZAVA do besedila na spletni strani Pridi in poglej.

 

Na vrh strani


 

12. Križev pot v času koronavirusa

POVEZAVA do besedila na spletnem blogu "Na tvojo Besedo".

 

Na vrh strani


 

13. Molitev, ko ne morem k sveti maši

 

Stopi, ljubi angel varuh v cerkvi ti na prostor moj.

Bodi tam pri sveti maši, v duhu združen bom s teboj.

Pri darovanju ti položi na pateno še moj dar:

moje križe, moje delo Večnemu ponudi v dar.

Pri povzdigovanju moli v sveti hostiji Boga:

prosi, naj še mene skrije v rano svojega Srca.

Dušam v vicah, mojim dragim, nesi sveto Rešnjo Kri,

grešnike, umirajoče, z njo pokropi, greh izmij.

Ko se mašnik bo obhajal, tudi meni angel moj,

sveto Hostijo prinesi, moli Jezusa z menoj.

Prosi, da ves svet deležen svete maše bo sadov,

meni pa na dom prinesi svete maše blagoslov.

Na vrh strani