Obnova župnijske cerkve sv. Petra v Trnovem

 

 

Izidi glasovanja financiranje obnove

Odrasli verniki, ki so bili v nedeljo 11. 3. 2018 pri sveti maši so izrazili svoje mnenje glede pripravljenosti financiranja obnove župnijske cerkve sv. Petra. Vrnjenih je bilo 509 glasovnic. 467 (92 %) jih je bilo ZA, 26 (5 %) proti in 16 (3 %) neveljavnih. Velika večina je bila za pri vseh nedeljskih mašah: v Harijah 67 %, pri sv. Juriju 92 %, pri sv. Petru 95 % in v samostanu 99 %. Bogu hvala za pripravljenost in zaupanje vernikov.

kraj in ura

ZA

proti

nevelj.

skupaj

 Sveti Peter nedelja ob 10.00

133

4

3

140

odstotki

95,00 %

2,86 %

2,14 %

 

Sveti Jurij sobota ob 17.30

50

3

3

56

odstotki

89,29 %

5,36 %

5,36 %

 

Sveti Jurij nedelja ob 8.30

113

4

5

122

odstotki

92,62 %

3,28 %

4,10 %

 

Sveti Jurij nedelja ob 17.30

68

4

2

74

odstotki

91,89 %

5,40 %

2,70 %

 

Samostan nedelja ob 7.30

77

1

0

78

odstotki

98,72 %

1,28 %

 

 

Harije nedelja ob 9.00

26

10

3

39

odstotki

66,67 %

25,64 %

7,67 %

 

SKUPAJ

467

26

16

509

odstotki

91,75 %

5,11 %

3,14 %

 

 

V četrtek 15. 3. 2018 je ŽGS na podlagi glasovanja nedeljnikov sprejel odločitev, da gremo s pripravami naprej.

Odprli smo tudi poseben račun (TRR) pri Intesa Sanpaolo bank (Banka Koper), ki bo namenjen samo sredstvom za obnovo. Že od 19.3.2018 naprej lahko svoje darove nakažete na naslov:

ŽUPNIJA ILIRSKA BISTRICA, JURČIČEVA ULICA 29, 6250 ILIRSKA BISTRICA

KODA NAMENA: CHAR

NAMEN: DAR ZA OBNOVO SV PETRA

TRR: SI56 1010 0005 6636 840

BIC: BAKOSI2X

SKLIC: SI99.

Župnijski gospodarski svet je tudi podprl pobudo, ki je prišla s strani vas vernikov, da bi ob tej priložnosti uvedli ali na novo oživili akcijo NAMESTO CVETJA OB POGREBU ZA DOBRE NAMENE. Eden od namenov je lahko tudi darovanje za obnovo naše cerkve. V mrliški vežici že obstaja nabiralnik, ki je namenjen za take primere, željo je le potrebno omeniti mrliški službi ob najavi pogreba. Tako zbrane darove pri pogrebih bomo radi objavili v oznanilih.

Vsem se iskreno zahvaljujemo in priporočamo načrtovanje v molitev in podporo.

 

RAZLOG

Dom nam daje ljubezen, toplino in zavetje zato z veseljem poskrbimo, da je ta lepo urejen. Cerkev je drugi dom za vso farno družino in zgovorno znamenje naše vernosti. Lepo urejena župnijska cerkev nas spodbuja, da se obrnemo k Njemu, zaradi kogar je cerkev postavljena, k Bogu. Župnijska cerkev ni samo hiša božja, je tudi spomenik naše kulture in je ena najstarejših zgradb našega kraja ter daje pečat zgodovinski preteklosti. Tu so se skozi stoletja zbirali naši predniki k molitvi in praznovanjem. Tu so podoživljali svoj odnos do Boga in svoje domovine. Od tu so jih in jih še vedno pospremimo k večnemu počitku. Zato ne bi smelo biti človeka, ki bi mu ne bilo mar, kakšna je usoda te naše hiše.

 

STANJE

Vsi vemo, da je župnijska cerkev sv. Petra potrebna temeljite obnove. Ob posebnih slovesnostih nam je še prav posebej nerodno zaradi obledele barve ometov, ki na več krajih razpadajo zaradi vlage. Poškodovane so tudi slike v prezbiteriju in v stranskih kapelah, ki jih je potrebno očistiti, po potrebi restavrirati, zaščititi in primerno pritrditi na stene. Tudi oltar sv. Stanislava (desni stranski) je potrebno nujno sanirati, saj odstopa od stene. Orgle, ki so bile leta 1953 pripeljane iz bombardirane cerkve v Puli, so bile večkrat poškodovane zaradi strele in lahko dan na dan odpovejo (od 34 registrov jih je uporabnih le še 9). Mojstri, ki so jih v zadnjih 20 letih popravljali so lahko le še odklapljali posamezne dele. Potrebne so temeljite obnove. Električna napeljava, posledično tudi razsvetljava v cerkvi je dotrajana (stara 60 let) in ne dosega današnjih standardov. Cerkev je bila sezidana v 17. stoletju in njena najstarejša letnica 1646 je vidna na portalu zakristije. Velika obnova je bila med leti 1960 in 1965, ko so dvignili strop ter na novo poslikali in pobarvali notranjost cerkve. Poslikave in tudi barve ometov po cerkvi so delo slikarja Toneta Kralja. Leta 1993 je bila prekrita še streha cerkve. Od tedaj večjih vzdrževalnih del ni bilo.

 

POBUDA

Župnijski gospodarski svet je na začetku lanskega leta dal pobudo za popravila v cerkvi (zlasti ometov). Ob načrtovanju in pogovorih z različnimi strokovnjaki in predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Nove Gorice pa se je pokazalo, da je k obnovi treba pristopiti širše: tudi tako, da se odpravi vlaga in da se uredi elektrika. Hkrati se je pokazala nujna potreba po popravilu orgel in smiselnost hkratne obnove (ker jih je potrebno demontirati).

 

NAČRTI

Načrtujemo naslednja nujna vzdrževalna in obnovitvena dela:

1. sanacijo vlage v zidovih:

- s hidrofobnim materialom bi injicirali vse zidove do višine enega metra,

-  s hidrofobnim ometom bi ometali vse zidove do višine enega metra,

- uredili bi odvodnjavanje (odvedli vodo s strešnih žlebov in odtokov od cerkve),

- zamenjali bi okna na koru, v stranski kapeli in zakristiji ter očistili in ponovno zatesnili okna v prezbiteriju in zgornja okna v cerkveni ladji;

2.  sanacijo ometa in barvanje:

           - slabe omete bi odstranili in na novo ometali,

           - vse omete bi prepleskali v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine,

           - očistili bi strop ladje in poškodovane dele ponovno prepleskali;

3. ureditev slik in poslikav Toneta Kralja:

- v prezbiteriju in v stranskih kapelah bi slike očistili, zaščitili in ponovno pritrdili na podlago, prav tako tudi strope v stranskih kapelah;

- stropne in stenske poslikave Toneta Kralja v prezbiteriju in v stranskih kapelah, ki so narejene na omet, bi očistili in po potrebi (deloma) osvežili in retuširali;

4. obnovo električne napeljave in osvetlitve cerkve:

- zamenjali bi dotrajano električno napeljavo

- električno napeljavo bi uredili tudi za nove lokacije osvetlitve

- nabavili in montirali bi nova svetila in obnovili stara (lestenci)

5. sanacijo in obnovo orgel:

- popravili bi poškodovane kovinske piščali in popravili ter (kjer je potrebno) izdelali nove lesene

- izdelali in montirali bi novo omaro in deloma prospektne piščali

- izdelali bi nove sapnice

- izdelali bi nov igralnik

- izdelali bi nove igralne in registrske trakture (povezave)

 

FINANCIRANJE

Ocenjena vrednost naštetih vzdrževalnih del znaša okoli 250.000 evrov. Denarja, ki ga redno dobimo z miloščino in drugimi darovi je vsako leto za tekoče življenje župnije in njenih dejavnosti ter za manjša vzdrževanja in obnove. Za načrtovano obnovo pa bi morali prispevati posebej. Za pokritje stroškov lahko računamo predvsem na dobrohotnost, darežljivost in solidarnost nas vernikov. Večino sredstev za obnovo bi pokrili z darovi nas vernikov naše župnije in drugih ljudi iz našega okolja, ki so voljni prispevati svoj dar. Iskali pa bomo tudi druge vire pomoči od lokalne skupnosti (občine) in Ministrstva za kulturo ter se prijavili na aktualne razpise. Vsi smo namreč dolžni skrbeti za lepoto in kulturo kraja, v katerem živimo. Prek vas vernikov bomo skušali za pomoč pri financiranju nagovoriti tudi domače, sorodnike in prijatelje, ki živijo zunaj naše župnije v Sloveniji, zamejstvu ali izseljenstvu

Z zbiranjem sredstev bi pričeli takoj po veliki noči in sicer na poseben TRR, odprt za namen obnove župnijske cerkve. Lahko pa boste svoj dar oddali tudi osebno po maši ali v župnišču (in zanj takoj dobili potrdilo) ali v zato namenjene skrinjice.

V letošnjem letu bi radi uredili vso potrebno dokumentacijo, pripravili podroben popis del, izbrali izvajalce in si prizadevali za prijavo na aktualne razpise za sofinanciranje. Začetek sanacijskih in obnovitvenih del pa načrtujemo po veliki noči leta 2019 in dokončanje v letu 2020.

Če bi se verniki tako odločili in začeli z zbiranjem že letos, bi sredstva morali zagotoviti v dveh letih. Za pokritje stroškov bi vsak odrasel posameznik moral v teh dveh letih prispevati svoj delež. Glede na predvidene stroške in število odraslih posameznikov znotraj naše župnije bi se predvideni stroški pokrili, če bi v dveh letih darovalo:

  • tisoč ali več posameznikov po 250 € (ali dobrih 10 € na mesec)
  • ali osemsto posameznikov po 310 € (ali dobrih 13 € na mesec)
  • ali petsto posameznikov (toliko je odraslih nedeljnikov) po 500 € ali 21 € na mesec

Ker vsi odrasli ne morejo prispevati toliko, so vsi, ki to zmorejo, naprošeni za večjo vsoto. Vsak pa seveda daruje po svojih zmožnostih.

ODLOČITEV

Prišli smo do točke odločitve: ali cerkev prepustimo počasnemu propadanju ali pa stopimo skupaj in naredimo nekaj dobrega. Brez pripravljenosti nas vernikov, da prispevamo svoj delež, obnova ni mogoča. Z našo solidarno konkretno finančno pripravljenostjo pa lahko gremo naprej. Kakor je bilo na rodovih pred nami, je danes odgovornost na nas. Čeprav se včasih zdi, da so naše cerkve vse bolj prazne in se ljudje odtujujejo od verske in kulturne dediščine svojih prednikov, se resnična skrb za njeno ohranitev pokaže, ko je treba stopiti skupaj in poskrbeti, da ne izpuhti v prah in pepel. Tudi mi imamo svojo Cerkev radi zato tega ne bomo dopustili. Bog vam povrni. SKUPAJ ZMOREMO!

Zahvaljujemo se vam za vašo podporo.

pripravljalni odbor